Strømskinne

Stømskinner med kobberleder i ubrudt længde, for optimal kontakt i hele strømskinnens længde og mindre slid på kulbørster.

Downoad katalog