LØFTEÅG

 

Konstruktion og beregning

Kraningeniørens folk har mange års erfaring i beregning og anvendelse af al slags løftegrej.
Løftegrejet konstrueres og beregnes efter gældende regler, samt efter kundespecifikke krav.
Løftegrejet leveres med CE certifikat

Normkrav

Gængs normgrundlag for løftegrej:

Maskindirektivet 2006/42/ef
EN 1993 Eurocodes
EN 13155:2003+A2:2009 Kraner – Sikkerhed – Ikke-fastspændte løfteanordninger til lastning

Eksempler på specielle normkrav:

DNV 2.22 Lifting Appliances June 2013
Below-the-Hook Lifting Devices B30.20 – 2010

Fremstilling af løftegrej

Kraningeniørens folk har mange års erfaring med projektledelse og fremstilling af løftegrej, derfor tilbyder Kraningeniøren også fremstilling af løftegrej gennem et netværk af underleverandører.

Typer af løfteåg

Kraningeniøren fremstiller og beregner alle typer af løfteåg, nedenstående vises nogle eksempler på løfteåg. Ågene fremstilles og dimensioneres efter maskindirektivet og EN 13155 som standard. Ågene CE mærkes og leveres med brugermanual.

 

Sprederåg

Sprederåg med op til 120 grader topvinkel, nedhæng efter ønske.

Rammeåg

Rammeåg med op til 120 grader topvinkel, nedhæng efter ønske.

Løfteåg

Løfteåg med centralt ophæng, nedhæng efter ønske.

Kamskinneåg

Kamskinneåg med centralt ophæng, nedhæng efter ønske.

H-åg

H-åg
med centralt ophæng, nedhæng efter ønske.

Magnetåg

Elektromagnetåg med batteriforsyning, for håndtering af 12 m special profiler.